ประกาศ
14 ส.ค. 2563

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2563

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร

14 ส.ค. 2563

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2563 ตารางอ้างอิง และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2563 ตารางอ้างอิง และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล สำหรับส...

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร

10 ส.ค. 2563

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2563 และ 2564 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 29 เม.ย. 2564)

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2563 และ 2564 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 256...

ผู้ประกาศข่าว : บุษกร

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 1.7170     2.44MB