ประกาศ
3 ส.ค. 2561

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 22 ส.ค. 2561)

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมู...

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

3 ส.ค. 2561

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2561

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2561 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

23 ก.ค. 2561

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และ 2562 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2561)

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และ 2562 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 256...

ผู้ประกาศข่าว : บุษกร

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 1.7733     2.43MB