ประกาศ

11 ต.ค. 2560

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 23 พ.ย. 2560)

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในรูปแบบรายบุคคล เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 2560 ( ...

วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี


11 ต.ค. 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี


© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0793     2.41MB