ประกาศ
11 ต.ค. 2560

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 23 พ.ย. 2560)

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมู...

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

11 ต.ค. 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0930     2.38MB