ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 24 ม.ค. 2561)

รายละเอียดข่าว :: ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 2561 (ปรับปรุงข้อมูลตารางอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน) หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5677
เอกสารแนบ :: ดูเอกสารแนบ
URL ::
ผู้ประกาศข่าว :: บุษกร
ประกาศวันที่ :: 24 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0778     2.37MB