ประกาศ
28 ส.ค. 2562

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2562 และ 2563 และตารางอ้างอิง

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2562 และ 2563 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 256...

ผู้ประกาศข่าว : บุษกร อำไพพัสตร์

8 ส.ค. 2562

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2562 และตารางอ้างอิง

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2562 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมู...

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร

8 ส.ค. 2562

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2562 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 1.6789     2.44MB