ประกาศ

28 ส.ค. 2562

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2562 และ 2563 และตารางอ้างอิง

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2562 และ 2563 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 2562 และ 2563 (28/08/2562) หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5...

วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ผู้ประกาศข่าว : บุษกร อำไพพัสตร์


8 ส.ค. 2562

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2562 และตารางอ้างอิง

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2562 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในรูปแบบรายบุคคล เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 2562 หา...

วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร


8 ส.ค. 2562

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2562 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ผู้ประกาศข่าว : ประภัสสร


© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 1.7739     2.47MB