แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสถานภาพการทำงาน
ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทั้งประเทศ

   

แผนภูมิแสดงแนวโน้มสถานภาพการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาพรวมทั้งประเทศ

 
   ประกาศ
4 ส.ค. 2559

เอกสารนำเสนอ หัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา"

เอกสารนำเสนอ หัวข้อ สารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุ...

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี ขอสุข

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.1132     2.95MB